Discover More

เกี่ยวกับการจัดการของบัญดารา (บัญดารา เมเนจเม้นท์)

บัญดารากรุ๊ปได้สั่งสมความเชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การขาย และการตลาดที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมเป็นเวลาหลายปี โดดเด่นก้าวไกลด้วยเชื่อเสียงที่สั่งสมมานานด้านการออกแบบและกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของอสังหาริมทรัพย์และอาคาร บริษัทได้ริเริ่มขยายเป้าหมายด้านการให้บริการจัดการสำหรับโรงแรมคู่สัญญาในเร็วๆนี้

ภายใต้ชื่อ บัญดารา เมนเนจเม้นท์ ในกลุ่มเองได้มีการทำงานร่วมกับโรงแรมขนาดย่อมถึงขนาดใหญ่ในการให้การสนับสนุนที่เหมาะสมและการปรับการจัดการเพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้ ในขณะเดียวกัน การให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการแบบประยุกต์ และยืดหยุ่นได้ช่วยให้คู่สัญญาของเรามีอิสระ และเป็นปัจเจกในการจัดการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อกำหนดและปรับแต่งอสังหาริมทรัพย์และอาคาร

ดังเช่นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2556 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์สามแห่งได้ผลกำไรจากการให้บริการของ บัญดารา เมเนจเม้นท์ : ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท และ ดีว่า สมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งทั้งสองแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะสมุย และ หาดสน รีสอร์ท เขาหลัก พังงา ที่ตั้งบนชายฝั่งทะเลอันดามัน ประเทศไทย โดยทั้งสามแห่งนี้ได้เห็นการเติบโตทางธุรกิจของตนจากจำนวนยอดการเข้าพักและใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอันที่จริง ศิลาวดี และ หาดสน ได้เริ่มแผนการขยายธุรกิจมาก่อนหน้านี้แล้ว

การบริการของเรา

ภายใต้ขอบเขตอุตสาหกรรมการโรงแรม เรายังคงให้การบริการที่ดีมีประสิทธิภาพต่อแขกที่มาติดต่ออย่างสม่ำเสมอ สินทรัพย์อันมีมูลค่ามากที่สุดของเรา คือแขก และคนของเรา การบริการด้านการโรงแรมของไทยนั้นมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

คนไทย เป็นที่รู้จักเนื่องจาก ความอบอุ่น ความเป็นมิตรจากใจจริง ความเมตตากรุณา และรอยยิ้ม สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยือนประเทศไทยแล้วอยากกลับมาอีก

การพัฒนาให้เสริมสร้างจิตด้านการบริการ หมายถึงการเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของแขกของเรา และจากนั้นก็ประเมิน และตอบสนองด้วยบริการอันยอดเยี่ยมที่แสดงถึงความเคารพตามวิถี และวัฒนธรรมไทย ซึ่งคือการให้บริการด้วยรอยยิ้มนั่นเอง

เราตระหนักว่าการบริการที่ดีที่สุดนั้นมาจากความสุข จากทีมงานที่มีทักษะและแรงจูงใจในการทำงาน นั่นหมายถึง ความสุขของแขกเป็นสิ่งที่เราจะได้กลับมาจากการทำธุรกิจของเรา เราเชื่อว่าการให้การบริการที่ดีเยี่ยมนั้น จะต้องได้รับการปลูกฝังในทุกภาคส่วนขององค์กร ไม่จำกัดแค่สำหรับผู้ประสานงานที่ต้องติดต่อกับแขกเท่านั้น

ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับทัศนคติ และความตั้งใจจริงในรายละเอียด คือการร่วมงานเป็นทีม และการจัดหาสิ่งที่ดีที่สุดและตรงตามความต้องการของแขก

ในการจัดสรรการบริการที่ดีเยี่ยมนั่น เราควรพิจารณาถึงการจัดการบุคคล ผ่านระบบ การควบคุมดูแล การฝึกพัฒนาแหล่งทรัพยากรต่าง การควบคุมมาตรฐานขั้นตอนการจัดการ และการพัฒนาทีมงานของเรา สิ่งเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อผลิตผลขององค์กรนั้นๆ