Discover More

บัญดารา โปรเจคดรีมแคชเชอร์

บัญดารา โปรเจคดรีมแคชเชอร์ เป็นโปรเจคแรกว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กรของเครือ บัญดารากรุ๊ป เราเชื่อและมุ่งมั่นที่จะทำให้โลกใบนี้เป็นสถานที่ดีสำหรับชนรุ่นต่อไป และสิ่งเหล่านี้สังคมจะได้กลับคืน โปรเจคดรีมแคชเชอร์มุ่งเน้นในเรื่องของการสนับสนุนศักยภาพทางศิลปะแก่เด็กพิการที่มูลนิธิสวัสดิการคนพิการ เครือ บัญดารากรุ๊ป ได้ออกทริปไปช่วยเด็กพิการที่มูลนิธิสวัสดิการสองครั้งต่อเดือน กิจกรรมของเราประกอบด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน และให้พวกเขาได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางการศึกษาใหม่ๆ ภายใต้การทำงานร่วมกับกรมทางทะเลและชายฝั่ง แห่งประเทศไทย

เชิญมาร่วมในโปรเจคของเรา และสร้างสิ่งที่ต่างออกไป

บัญดารา โปรเจคดรีมแคชเชอร์: “เราจะนำสิ่งที่คุณใฝ่ฝัน มาสานต่อให้เป็นความจริง”

* ยอดเงินที่ได้รับทั้งหมดมาจะนำไปมอบให้มูลนิธิสวัสดิการคนพิการ เครือบัญดารากรุ๊ปขอขอบคุณการสนับสนุนของคุณ โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการกุศลของเรา

ข่าวเกี่ยวกับโปรเจคดรีมแคชเชอร์บัญดารา

Bandara Dream Catcher December, 2017
On 28 December 2017, Bandara Suites Silom Management and team provided the butter cake to join the Sport Day at Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah).

โปรเจคดรีมแคชเชอร์บัญดารา พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2560 บัญดาราสวีท เมเนจเม้นท์ สีลม และทีมงาน ได้มอบเค้กช๊อกโกแลตและน้ำผลไม้ให้เด็กๆ ที่บ้านเยาวชนชาย มหาเมฆ กรุงเทพมหานคร

โปรเจคดรีมแคชเชอร์บัญดารา กรกฎาคม 2558
13 กรกฎาคม 2558 เครือบัญดารากรุ๊ป เป็นผู้นำโปรเจคเพื่อสังคม “ดรีมแคชเชอร์บัญดารา ช่วยเหลือวาฬบรูด้า” เพื่อที่จะสนับสุนช่วยเหลือเด็กพิการ ที่มูลนิธิสวัสดิการคนพิการ โดยมุ่งสานฝันของเด็กๆให้เป็นจริง นอกจากนี้โปรเจคยังมุ่งเน้นรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม โดยเน้นถึงการช่วยชีวิตวาฬบรูด้า โดยเสนอให้ถูกวาฬบรูด้าจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวน

โปรเจคดรีมแคชเชอร์บัญดารา พฤศจิกายน 2557
ช่วงวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2557 บัญดารา เมนเนจเม้นท์ ร่วมกับ กองทุน ไอแคร์ ไทยแลนด์ ได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้ศูนย์การเรียนรู้ทู้ มเว คฮี (Thoo Mweh Khee) โรงเรียนตำรวจชายแดนมอร้กอร์ (Mor Ker) และโรงเรียนโรงเรียนห้วยน้ำนัก เขตแม่สอด จังหวัดตาก โดยสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นประกอบด้วย ผ้าปูที่นอน, ผ้าห่ม, เสื้อผ้าที่อุ่น, ของว่างและอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ

โปรเจคดรีมแคชเชอร์บัญดารา กรกฎาคม 2557
24 กรกฎาคม 2557 บัญดารา เมนเนจเม้นท์ พร้อมทีมงาน ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือส่งเสริมศักยภาพทางศิลปะให้เด็กพิการที่มูลนิธิสวัสดิการคนพิการเป็นครั้งแรก และได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กๆเช่นกัน

โปรเจคดรีมแคชเชอร์บัญดารา มิถุนายน 2557
13 มิถุนายน 2557 ระหว่างการเดินทางให้สัมภาษณ์สื่อ ไปที่บัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา บัญดารา เมเนจเม้นท์ ทีมงาน และสื่อได้ร่วมกันบริจาค เครื่องเขียน และของว่างให้กับศูนย์การเรียนรู้ด้านความช่วยเหลือพิเศษ